Componeren & Arrangeren

Componeren

Af en toe schrijf ik zelf een lied. Dat begint meestal met het nadenken over een thema waarover ik een lied wil schrijven (dankbaarheid, genade) en na wat Bijbelstudie en het opschrijven vanwat losse teksten of zinnen op een kladblaadje, ontstaat er dan langzaamaan een structuur met verzen en een refrein.

Zo heb ik o.a. de volgende liederen geschreven:

  • Our Praises You Deserve (danklied, opgenomen op de CD `Our Praises You Deserve' van Sing4Joy)
  • Come (Jezus nodigt ons uit om tot Hem te komen)
  • River of Grace (over Gods genade)
  • My Deliverer (n.a.v. Psalm 40)
  • Sing for Joy (loflied op de grootheid van God)
  • You are my Child (God heeft vanaf mijn geboorte van mij gehouden)

Het is mijn droom en wens om met een groep goede muzikanten deze liederen in een studio op te nemen en een CD met eigen liederen te maken.

Arrangeren
Een deel van de arrangementen die we als koren zingen, schrijf ik zelf. Als er goede bladmuziek met een bruikbaar koorarrangement te koop is (via www.koormuziek.nl, www.praisecharts.com of www.sheetmusicplus.com), dan bespaart me dat natuurlijk veel werk. Soms is er geen goed arrangement te vinden, staat het te kopen arrangement in een verkeerde toonsoort of heb ik zelf een creatief idee voor hoe een lied zou kunnen klinken. Dan sla ik aan het schrijven! Ik gebruik daar het programma `MuseScore’ voor en dan ben ik al gauw uren zoet met het in elkaar zetten van mooie harmonieën.